logo Windstziekmelden

Windst in bedrijf – Dé begeleiding zonder arbodienst

Mensen maken uw bedrijf en zijn een bepalende factor in de vitaliteit van uw onderneming. Windst in Bedrijf helpt u op een creatieve, laagdrempelige en persoonlijke wijze om uw mensen vitaal en gemotiveerd aan het werk te houden. Wilt u een partij die snel voor u klaar staat en direct bereikbaar is? Uw problemen op het gebied van medewerkersinzetbaarheid direct onderkent en u ook daadwerkeljk snel helpt? Lees dan verder en kies voor Windst in bedrijf! Met Windst in bedrijf heeft u geen Arbodienst meer nodig.

Wij werken voor u

Windst - wij werken voor u

Voordat wij voor u gaan werken willen wij kennis met ú maken. Welk product of dienst verkoopt u? De basis van een goede samenwerking is dat wij uw bedrijf leren kennen en uw bedrijf ons kent.

Onze Strategie

Windst - onze strategie

Wij zijn betrokken bij uw organisatie. Wij willen net als u dat uw medewerkers gezond aan het werk blijven. Wij helpen de risicogroep aan het werk te houden. De medewerkers die thuis zitten begeleiden wij terug naar het werk. Nadat u Windst in Bedrijf heeft ingezet bestaat ziekmelden niet meer in uw organisatie.

 

Meer weten? Bel (085) 483 35 80.

Klanten kiezen ons

Windst - Klanten kiezen ons

Windst in Bedrijf vindt dat zowel vitaliteit als verzuimbeleid onderdeel is van de cultuur binnen uw bedrijf. Laat u adviseren. Verzuimen is vooral gedrag. Ziekmelden mag niet meer bestaan in een vitale organisatie. Windst in Bedrijf helpt u invloed uit te oefenen op al deze onderdelen.

Laat u adviseren

Vraag een offerte aan, stuur ons een bericht of bel
(085) 483 35 80
om een vrijblijvende afspraak te maken.

Contactgegevens

Windst in Bedrijf

Wilt u dynamiek binnen uw organisatie en een vitaal bedrijf in stand houden, in de breedste zin van het woord? Dan kunt u een beroep op ons doen. Windst maakt zich sterk op de volgende gebieden: verzuimreductie, levensfasenbeleid, integraal gezondheidsmanagement en duurzame inzetbaarheid.

Neem contact met ons op