Wij zijn klaar voor de nieuwe Arbowet en AVG

By admin|april 24, 2018|Laatste nieuws|

Windst in Bedrijf is klaar voor de nieuwe Arbowet en de nieuwe privacywet (AVG) Per 1 juli 2017 zijn er een aantal zaken gewijzigd voor wat betreft de Arbowet. Hier hebben wij u eerder over geïnformeerd De reden dat de Arbowet is veranderd, is om medewerkers en werkgevers meer te betrekken bij het arbobeleid. De komende jaren zal de aandacht voor preventie in bedrijven bevorderd moeten worden

Read More

Windst in Bedrijf biedt cursus Preventiemedewerker

By admin|januari 17, 2018|Laatste nieuws|

Windst in Bedrijf biedt de cursus Preventiemedewerker weer aan voor haar klanten op 15 februari aanstaande Op 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. Binnen deze wet wordt de rol van de Preventiemedewerker belangrijker en veranderen er belangrijke zaken in de verantwoordelijkheden van de Preventiemedewerker. Binnen elk bedrijf is het verplicht dat er een preventiemedewerker wordt aangesteld. Deze neemt maatregelen tegen beroepsrisico’s en is

Read More

Controlepremies werkhervattingskas

By admin|december 6, 2017|Laatste nieuws|

Is uw beschikking met premies Werkhervattingskas van de Belastingdienst wel juist? De belastingdienst stuurt werkgevers die geen Eigenrisicodrager voor de WGA en/of ZW zijn, jaarlijks in november een beschikking voor het nieuwe jaar met daarin de hoogte van de gedifferentieerde premies Werkhervattingskas. Werkgevers met een loonsom van meer dan € 319.000,- doen er verstandig aan om bij de Belastingdienst een specificatie van de doorberekende uitkeringen op te

Read More

Verzuimbegeleiding in combinatie…

By admin|juli 16, 2017|Laatste nieuws|

Verzuimbegeleiding in combinatie met HR ondersteuning steeds belangrijker Verzuimbegeleiding in combinatie HRM ondersteuning is de kern van de dienstverlening van Windst in Bedrijf. De tijd dat de nadruk lag op verzuimbegeleiding en andere Arbo-gerelateerde zaken ligt achter ons. Vanwege alle ontwikkelingen qua wetgeving op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsrecht is er steeds meer sprake van overlap wanneer het gaat om Verzuimbegeleiding en HRM (Human resource

Read More

Wijzigingen Arbowet

By admin|juli 16, 2017|Laatste nieuws|0 comments

Per 1 juli gaan er een aantal zaken wijzigen voor wat betreft de Arbowet. Waarom de wijzingen in de Arbowet? De reden dat de Arbowet gaat veranderen is om medewerkers en werkgevers meer te betrekken bij het arbobeleid. Het kabinet liet eerder al weten dat het de komende jaren de aandacht voor preventie in bedrijven wil bevorderen én de samenwerking tussen de reguliere zorg en de bedrijfsgezondheidszorg

Read More

Windst in Bedrijf biedt…

By admin|juli 16, 2017|Laatste nieuws|

Windst in Bedrijf biedt in het najaar van 2017 de cursus Preventiemedewerker aan voor haar klanten Op 1 juli is de nieuwe Arbowet in werking getreden. Binnen deze wet wordt de rol van de Preventiemedewerker belangrijker en veranderen er belangrijke zaken in de verantwoordelijkheden van de Preventiemedewerker. Een Preventiemedewerker dient onder andere de risico’s binnen een organisatie te herkennen en te beheersen en moet in staat zijn

Read More