Controlepremies werkhervattingskas

By admin|december 6, 2017|Laatste nieuws|

Is uw beschikking met premies Werkhervattingskas van de Belastingdienst wel juist?

De belastingdienst stuurt werkgevers die geen Eigenrisicodrager voor de WGA en/of ZW zijn, jaarlijks in november een beschikking voor het nieuwe jaar met daarin de hoogte van de gedifferentieerde premies Werkhervattingskas. Werkgevers met een loonsom van meer dan € 319.000,- doen er verstandig aan om bij de Belastingdienst een specificatie van de doorberekende uitkeringen op te vragen en deze te (laten) controleren. Het gebeurt namelijk nogal eens dat er uitkeringen op de lijst staan van personen die nooit bij het bedrijf gewerkt hebben. Ook komt het voor dat er uitkeringen op de lijst staan van personen die een zogenaamde ‘no – risk polis’ hebben en derhalve niet doorbelast mogen worden in de gedifferentieerde premies. De Register Casemanager van Windst in Bedrijf verzorgt graag voor u de controle van de beschikking van de belastingdienst.

Wat houdt de controle van uw beschikking in?

1. Analyse beschikking
De beschikking is niet altijd even duidelijk als u niet bekend met deze complexe en inhoudelijke materie. Werkgevers blijven na de eerste 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte nog 10 jaar een zogenaamde gedifferentieerde premie betalen voor medewerkers die in een WGA-uitkering instromen. De kosten van de WGA-uitkering worden doorbelast in de gedifferentieerde premie en dit ziet u terug op de jaarlijkse beschikking. Ook blijven werkgevers financieel verantwoordelijk voor medewerkers die ‘ziek uit dienst’zijn gegaan en van het UWV een Ziektewet-uitkering toegekend krijgen.

2. Rapportage en Adviesgesprek
Wij vertalen de (financiële) gevolgen van de beschikking voor u in begrijpelijke taal in een rapport.In een adviesgesprek bespreken wij het rapport met u en geven, indien relevant, adviezen over mogelijke vervolgstappen om de schadelast te reduceren.

3. Opvragen en controleren instroomlijsten
Indien er uitkeringslast aan u is doorberekend in de gedifferentieerde premies dan kunnen wij
ondersteuning bieden bij het opvragen en controleren van de zogenaamde instroomlijsten.
Het doel van deze controle is het terugvorderen en/of beperken van gedifferentieerde premiebetalingen.

4. Aanpak en werkwijze
De controle vindt plaats aan de hand van de beschikkingen Werkhervattingskas 2017. Indien wenselijk dan worden de bijbehorende WGA- en Ziektewet-instroomlijsten opgevraagd door proforma bezwaar aan te tekenen. Na ontvangst van de instroomlijst(en) worden de gegevens op onjuistheden gecontroleerd en de betreffende personeelsdossiers worden onderzocht.

Share this Post: