Wijzigingen Arbowet

By admin|juli 16, 2017|Laatste nieuws|0 comments

Per 1 juli gaan er een aantal zaken wijzigen voor wat betreft de Arbowet.

Waarom de wijzingen in de Arbowet?

De reden dat de Arbowet gaat veranderen is om medewerkers en werkgevers meer te betrekken bij het arbobeleid. Het kabinet liet eerder al weten dat het de komende jaren de aandacht voor preventie in bedrijven wil bevorderen én de samenwerking tussen de reguliere zorg en de bedrijfsgezondheidszorg wil verbeteren.

De belangrijkste punten op een rij

Werkgevers worden verplicht om een contract af te sluiten met de ‘arbodienst’ waarin een aantal zaken zijn vastgelegd. Dit wordt ook wel het basiscontract genoemd. In het basiscontract moeten de volgende zaken zijn geregeld:

1. Iedere werknemer heeft, ook zonder ziekmelding, directe toegang tot de bedrijfsarts via een open spreekuur: het preventief spreekuur.
2. Medewerkers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
3. De bedrijfsarts moet de ruimte hebben om iedere werkplek te bezoeken.
4. De bedrijfsarts moet de mogelijkheid hebben om in overleg te gaan met de medezeggenschap en preventiemedewerker en/of andere kerndeskundigen, dit teneinde adequate bedrijfsgezondheidszorg te leveren.
5. Werknemers en werkgevers die niet tevreden zijn over de behandeling moeten gebruik kunnen maken van een onafhankelijke klachtenregeling.
6. De bedrijfsarts heeft een meldingsplicht voor beroepsziekten.
7. De RI&E komt veel prominenter op de agenda

Als een werkgever geen contract met een bedrijfsarts of arbodienst heeft afgesloten, kan de Inspectie SZW handhavend optreden. Daartoe krijgt de inspectie SZW ruimere

sanctioneringsmogelijkheden ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. De Inspectie SZW mag werkgevers zonder basiscontract arbodienstverlening beboeten.
Een aantal specifieke zaken die veranderen:

• De bedrijfsarts kan iedere werkplek bezoeken
• De bedrijfsarts heeft een klachtenprocedure
• De bedrijfsarts moet nauw samenwerken met de preventiemedewerker en de OR, personeelsvertegenwoordiging of belanghebbende werknemers
• De bedrijfsarts honoreert in beginsel het verzoek om een second opinion
• De bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen
• De bedrijfsarts meldt beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Bovengenoemd zijn door Windst in Bedrijf geregeld.

Werkgevers en Windst in bedrijf als dienstverlener hebben de tijd tot uiterlijk 1 juli 2018 om een nieuw basiscontract op te maken of, afhankelijk van de situatie een addendum aan het huidige contract toe te voegen. Windst

Share this Post:

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*