Nieuwsbrief Windst in Bedrijf – September 2019

By admin|augustus 30, 2019|Laatste nieuws|

Compensatie transitievergoeding zieke medewerkers definitief & Opening Apeldoorns-personeelsloket.nl.

  • Compensatie transitievergoeding zieke medewerkers definitief.

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers die een transitievergoeding moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke medewerkers financiële compensatie aanvragen. Afgelopen week is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling wordt met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf de datum dat de transitievergoeding is ingevoerd per 1 juli 2015. Dus ook voor zieke medewerkers die u in het verleden een transitievergoeding heeft betaald, wordt u gecompenseerd. Het doel is om een einde te maken aan de zogeheten slapende dienstverbanden, waarbij werkgevers zieke werknemers na twee jaar in dienst houden om het betalen van de transitievergoeding te ontlopen.

Om de compensatie aan te vragen, dient u bij het UWV een aantal documenten in te dienen.

In de regeling staan een aantal belangrijke termijnen vastgelegd. Zo dient u een compensatieaanvraag te doen binnen zes maanden nadat u de volledige vergoeding aan de medewerker heeft verstrekt. Ook neemt het UWV uw aanvraag niet in behandeling als u op het moment van indienen nog niet de (gehele) transitievergoeding heeft uitbetaald. Het UWV beslist binnen zes maanden over de compensatieaanvraag. Voor oude gevallen geldt, dat u de medewerker voor 1 april 2020 de transitievergoeding betaald dient te hebben.Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op

  • Opening Apeldoorns-personeelsloket.nl.

Sinds kortbestaat inApeldoorn en omgeving: Het Apeldoorns Personeelsloket. Voor alle hulp en vragen bij verzuimbegeleiding en HR ondersteuning (Personeelszaken). Niet alleen voor bedrijven, maar ook voor particulierendie niet werkzaam zijn voor klanten van Windst in Bedrijf.

Er bestaatbij ondernemers, maar zeker ook bij particulieren steeds meer behoefte aan directe hulp en advies wanneer het gaat om verzuimbegeleiding en HR

Harry Sileon (assurantiekantoor) en Windst in Bedrijf hebben daarom de krachten gebundeld. En hetApeldoorns Personeelsloket geopend. Beide bedrijven worden wekelijks gebeld door ondernemers en particulieren die ernstig vastlopen in de arbeidsrelatie of arbeidssituatie vanwege bovenstaande issues. Zij hebben daarom hun krachten gebundeld om werkgevers en particulieren snel en efficiënt te kunnen helpen .

Meer informatie of persoonlijk contact met Johan Wind:
Tel. 085-4833580
info@windstinbedrijf.nl
www.windstinbedrijf.nl

Share this Post: